Kinderen organiseren zelf een sponsorloop.

Dit verhaal gaat over Thomas, Noa, Gaia, Mandy, Tessa, Dian, Najim, Merijn, Yaari en Jochem.
Op veel scholen in Nederland houden de kinderen spreekbeurten. Ook op de Heksenketel. Aan het begin van het schooljaar was Jochem uit groep 7 ook aan de beurt. Maar ja, welk onderwerp?

  De werkgroep sponsorloop

Zijn moeder liet hem een site zien met allerlei voorbeelden van onderwerpen voor je spreekbeurt en zo kwam Jochem op het idee van een spreekbeurt over Unicef. Jochem ging aan het werk en tijdens de voorbereiding ontdekte hij een linkje zelf ook iets doen?

  voorbereidingen van de dag

Jochem hield zijn spreekbeurt in de groep. Hij was best tevreden en zijn afsluitende vraag aan de groep was: zouden jullie als school ook iets voor Unicef willen doen? Dat wilde zijn klasgenoten wel. Jochem trok de stoute schoenen aan en ging naar de directeur van de school. Of we op de Heksenketel iets konden doen voor Unicef. Jazeker, was het antwoord: organiseer het maar!

Toen gebeurde er iets prachtigs: Uit een andere groep kwam van Gaia de vraag of we ook iets konden doen voor een goed doel. De twee groepjes werden gecombineerd en al snel ontstond een werkgroepje met kinderen uit twee verschillende groepen. Lastig voor de kinderen, maar je leert er wel meer van!

Het werkgroepje ging aan het werk, al ging dat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Er werd overlegd, er werden compromissen gesloten, ruzie gemaakt en weer bijgelegd. De groep ging afwegingen maken, beslissingen nemen en risico's inschatten. Zo regelden ze met elkaar een heleboel zaken:

Ze kwamen op het teamoverleg hun plannen presenteren om instemming en steun vragen;
Ze regelden sponsoren voor de dag;
Ze gaven alle kinderen van de school informatie en maakten ze warm om mee te doen;
Ze bedachten een systeem hoe ze er voor konden zorgen dat de kinderen kaarten en info kregen zodat iedereen sponsoren kon gaan werven;
Ze regelden in het park muziek en een warming-up en zetten twee parcours uit: een klein rondje voor de onderbouw en een groter rondje voor de bovenbouw;
En de dag zelf was een enorm stressmoment voor de kinderen: wat moesten ze veel en wat rustte er veel op de schouders! Ze deden het werkelijk geweldig en gelukkig konden ze even terugvallen op een aantal volwassenen. Want zo gaat dat hier. Als het moet staan er altijd mensen klaar om je te helpen.
Na de dag van de loop volgde enkele dagen van geld tellen. Dat geld moest natuurlijk ook gestort worden, op de rekening van Unicef.

   Heel veel geld storten!

Voor ons laat dit voorbeeld goed zien wat wij bedoelen met ons onderwijs. Dit groepje kinderen heeft in deze periode veel geleerd over samenwerken, presenteren, onderhandelen, uitleggen, geduldig zijn, conflicten bijleggen, gezamenlijk een doel nastreven, successen vieren en nog veel meer. Ze hebben dit geleerd omdat ze het graag wilden leren. Ze waren betrokken en hadden veel invloed op het proces.
Dit project gaat over betrokkenheid, verbinding en welbevinden; de sleutelwoorden in het ErvaringsGericht onderwijs.

Het project is geëindigd op dinsdag 14 juni, toen de werkgroep samen met alle kinderen van school een cheque aanbood van €5492,26 aan een verheugde vertegenwoordiger van Unicef.


Gaia, Jochem, Yaari, Merijn, Najim, Dian, Tessa, Mandy, Noa en Thomas: Dank jullie wel dat jullie dit hebben georganiseerd! Jullie hebben het super gedaan!

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl