Alles-in-1

De Heksenketel is een 'alles-in-1' school. Dat betekent dat u als ouder op de Heksenketel terecht kunt voor kinderopvang, voor de peuterspeelzaal, voor onderwijs en voor de buitenschoolse opvang.

Vanaf zeven uur 's ochtend zijn er al kinderen op school te vinden. Die worden gebracht door hun ouders en opgevangen door de professionele pedagogisch medewerkers van de Heksenketel. Die zorgen er om half negen voor dat de kinderen in hun klaslokaal zijn. De kinderen die nog geen vier jaar zijn blijven bij de opvang,of gaan bij de peuters in de peuterspeelzaal spelen. Om half negen komen de kinderen die naar school gaan,die worden verwelkomd door hun juf of meester. Na school gaan kinderen naar huis of naar de opvang, waar kinderen kunnen spelen totdat ze weer opgehaald worden door hun ouders.

klik hier voor een artikel over de 'alles-in-1' school

Op onze 'alles-in-1' school werken we vanuit één organisatie met als doel kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. Die ontwikkeling gaat de hele dag door, ook bij de opvang. We bevinden ons als 'alles-in-1' school in de opstartfase. Binnenkort starten we met het inrichten van ateliers waar kinderen van alle leeftijden zich de hele dag door kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling na schooltijd staat niet op zichzelf, maar is het verlengde van de ontwikkeling op school. Ons ontwikkelaanbod kiezen we niet zomaar,het is gebaseerd op de pedagogie van het ErvaringsGericht Onderwijs. Alle medewerkers van de Heksenketel benaderen de kinderen vanuit deze pedagogie. Waar u uw kind ook naar toe brengt op de Heksenketel: u weet dat hij of zij altijd op dezelfde manier benaderd wordt.

...
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl