In schooljaar 2017-2018 hebben we 2 groepen 3, die beide 21 leerlingen hebben.
Groep 3b (met juffen Hanny en Harriët) zit in lokaal 5 en samen met groep 3a hebben we ook de gang langs onze lokalen tot onze beschikking. Daar zijn verschillende hoeken ingericht, die ook de verschillende doelen (van o.a. rekenen en lezen) van ons onderwijs ondersteunen. De leerlingen mogen hier zelf aan de slag. Ze weten goed wat de afspraken zijn en doen erg hun best om zich daaraan te houden.
We hebben op donderdag Sport en Spel op het plein, en op vrijdag gymles van gymmeester Daan in de gymzaal. 

Verder heeft de groep een eigen facebookpagina, die beheerd wordt door de beide juffen. Daarop kunt u zelf ook een bericht zetten, maar door het besloten karakter van de groep worden zowel leden als berichten eerst "gescreend". 

Mocht u contact willen met één van de leerkrachten, dan kunt u altijd even aankloppen. Zo mogelijk staan we u direct te woord, en anders maken we een afspraak op een tijd die beter uitkomt.

Hanny en Harriët
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl